Vi tycker att det är viktigt att vara en aktiv del i vårt lokalsamhälle, framförallt när det kommer till hållbarhet och miljö. Vi samarbetar därför med flera olika företag och organisationer där vi tillsammans skapar positiva miljöaspekter.

Våra samarbeten för en bättre miljö:

– Nacka vatten och avfall: En gång i veckan åker vi till Boo kretsloppscentral och hämtar barn- och ungdomsböcker som allmänheten lämnat in. Vi lämnar dem därefter på Beautiful Minds dagliga verksamhet där alla böcker gås igenom och godkänns, innan de delas ut till Nackas alla skolor och förskolor där fler barn kan läsa dem. Vi deltar även i NVOAs återbruksnätverk.
– Myrorna: Lägger undan böckerna åt oss på kretsloppscentralen
– Beijer bygg ”bygg-Ole”: Bygg-Ole tar hand om begagnat virke, exempelvis genom att tillvarata material från mässmontrar där träet bara använts under en mässa. Återbruket åker ut till Bygg-Ole och drar ur skruv, nubb, skrapar av gips osv, för att materialet ska kunna användas igen. Detta skapar uppgifter i vår arbetsträning och bidrar till minskat materialslöseri.
– Folkets hus Fisksätra: Vi ordnar loppisar i fisksätra tillsammans
– Stena Fastigheter: Ordnar loppisar tillsammans och samarbetar kring återbruk i nya centrum.
– Nackabiblioteken: Återbruket ordnar återbrukspyssel för barn på Nackas bibliotek
– Etab: Ger oss prylar de inte har möjlighet att ta hand om, så istället för att slänga återbrukas det.

Samarbeten kring butik och dödsbon:
– Etab: samarbete kring större dödsbon och återbruk
– Kristallrent: samarbeten kring städ av dödsbon och lägenhetstömningar
– Kanonauktioner: Hjälper oss att värdera och sälja saker av högre värde, så att kunden får rätt betalt för sina saker.