Återbruket Fiskis är en av våra verksamheter där vi på uppdrag av kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan tar emot arbetstränare. I ett återbruk med tillhörande butik finns oändligt många arbetsuppgifter som ska utföras dagligen och varje aktivitet är viktig och på riktigt. När butiken är stängd pågår arbetsträningen för fullt, genom sortering och genomgång av inkommet material, rengöring, värdering, prismärkning, källsortering och frontning. Våra stora lokaler behöver städas och möbleras om och flera gånger i veckan hämtar vi skänkta möbler och prylar hemma hos våra kunder. Varje arbetstränare har olika förutsättningar och tränar på att skapa dagliga rutiner, passa tider, ta eget ansvar och framför allt träna på att träffa andra människor och samarbeta.

Återbruket är miljöcertifierat och vi strävar alltid efter att återbruka och återvinna så långt det bara går.

Du som handlar i vår butik bidrar till att vår verksamhet finns och varje sak du lämnar in eller köper skapar en uppgift till någon av våra arbetstränare. Tack för att du ger möjlighet till en meningsfull arbetsträning och stöttar individer att närma sig arbetsmarknaden.

ÅTERBRUK
Genom att skänka föremål till vårt återbruk bidrar du till att gamla saker På nytt kommer till användning. På återbruket sorterar vi, renoverar, skapar nytt som vi sedan säljer i vår butik.

ALLSERVICE
Arbetsträning sker i vårt snickeri, intern fastighetsskötsel, transport och inom Rot/Rut hos kunder. Arbetet sker i verklighetsnära former och utifrån våra deltagares behov.

TRÄDGÅRD
I vårt trädgårdsarbetslag utförs park och områdes skötsel i närområdet. Vi har också en egen trädgårdsyta där vi skapar, odlar och skördar.